Historia parafii

Erygowana 14.11.1947 r. przez bpa Stefana Wyszyńskiego. Powstała z miejscowości należących do parafii św. Michała w Lublinie, Abramowic i Mełgwi. Uposażono ją w 4,5 morg ziemi.

  • Początkowo należała do dekanatu Lublin, potem Lublin-Podmiejski, od 1982 r. – do Świdnika.
  • Od 1913 do 1980 r. pracowały tu Siostry Szarytki prowadzące filię szpitala dziecięcego z Lublina, fundacji Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności.
  • Po 1982 r. część parafii dołączono do nowopowstałych parafii świdnickich. W 1986 r. oddano do użytku nowy budynek plebanii.
  • Cmentarz założono w 1947 r.
  • Archiwum zawiera dokumenty od 1947 r.

Kościół

Kościół murowany pw. MB Częstochowskiej i św. Jana Chrzciciela wybudowano w 1937 r. Powstał on z budulca, który przeszedł dość długą drogę:

  • w poł. XVIII w. Antoni Siła-Nowicki ufundował w Pawłowie świątynię parafialną;
  • w 1912 r. przeniesiono ją do Lublina-Bronowic, a stąd przewieziono do Kazimierzówki.

Obecny kościół, ukończony w 1992 r., odpowiada swoim wyglądem pierwotnemu, jedynie od wewnątrz i zewnątrz został oszalowany, a w momencie zakupu organów przerobiono chór muzyczny. Remont całości wykonano w 1972 r. Kościół poświęcił abp Bolesław Pylak. Przedsięwzięcie budowlane zrealizował ks. Eugeniusz Kościółko.

Świątynia jest jednonawowa z 3 ołtarzami drewnianymi. Ołtarz głównyjest zbudowany w stylu późnobarokowym z XVIII w. z obrazem MB Częstochowskiej. Boczny ołtarz po lewej stronie – z figurą Serca Pana Jezusa, rokokowy z II poł. XVIII w. Ołtarz prawy – z figurą Matki Bożej wstylu regencyjnym z I poł. XVIII w. Zabytkowa jest także ambona –późny barok, XVIII w. Posadzka z terakoty (obecnie z kamienia), w oknach witraże wykonane w 1965 r. wg projektu artystki Cieślińskiej-Brzesko z Krakowa. Obok świątyni dzwonnica z 1947 r. z dzwonami spiżowymi z 1959 r.