Duszpasterze

Obecnie w parafii posługę sprawuje:

 • ksiądz proboszcz: Józef Swatowski (proboszcz od 2009-07-01).

 

Proboszczowie (administratorzy) parafii:

Ks. Mieczysław MICHALSKI                 (1947-1948)
Ks. Czesław FURTAK                       (1948)
Ks. Jan KOWALCZYK                        (1948-1950)
Ks. Konstanty CHMIEL                     (1950-1952)
Ojcowie Karmelici Bosi                   (1952-1954)
Ks. Józef WALCZAK                        (1954-1957)
Ks. Józef BIEŃKOWSKI                     (1957-1970)
Ks. Jan HRYNIEWICZ                       (1970-1979)
Ks. Marian NIEDZIÓŁKO                    (1979-1981)
Ks. Franciszek PRZYTUŁA                  (1981-1982)
Ks. Eugeniusz KOŚĆIÓŁKO                 (1982-2009)
Ks. Józef SWATOWSKI                      (od 2009)

Księża wikariusze parafii:

Ks. Karol SERKIS                          (1960-1961)
Ks. Roman KIEŁBICKI                     (1962-1965)
Ks. Jan DRZAZGA                          (1962-1965)
Ks. Jan LIWAK                             (1965-1967)
Ks. Jan AŁASA                             (1965-1967)
Ks. Witold STAŃCZAK                    (1967-1968)
Ks. Zdzisław ŁUKOWIEC                 (1967-1969)
Ks. Kazimierz CIESZKOWSKI            (1967-1968)
Ks. Ludwik JANUSZEWSKI                (1968-1969)
Ks. Tomasz BUDA                          (1968-1969)
Ks. Józef JOŃCZYK                         (1969-1970)
Ks. Stanisław WĄSIK                     (1969-1979)
Ks. Henryk SKRZYPA                     (1969-1979)
Ks. Tadeusz NOWAK                     (1971-1973)
Ks. Józef BRZOZOWSKI                  (1974-1979)
Ks. Krzysztof GALEWSKI                (1982-1983)